தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005 (RTI)

  தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை கையேடு

மேல் முறையீட்டு அதிகாரி , இணை முதன்மை செயல் அலுவலர் / இணை இயக்குநர் (மின்னாளுமை)
 • திருமதி.பெ. ரமண சரஸ்வதி, இ.ஆ.ப.,
 • தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை,
 • எண். 5/9, கவிஞர் பாரதிதாசன் ரோடு,
 • ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை – 600 018.
பொது தகவல் அலுவலர் (PIO)
 • திரு. தி. பிரசன்ன வெங்கடேஷ் - உதவி மேலாளர்
 • தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை,
 • எண். 5/9, கவிஞர் பாரதிதாசன் ரோடு,
 • ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை – 600 018.

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய அதிகாரிகளின் பெயர், முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண் விவரங்கள் கீழ்கண்டவாறு:

டாக்டர்.பி. சந்திரமோகன், இ.ஆ.ப.,

அரசு செயலர் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை

 • முகவரி: அரசு செயலர் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை,
 • தலைமை செயலகம்,
 • சென்னை – 600009.
 • தொலைபேசி எண்: +91-44-65512332
 • தொலைநகல்:+91-44-24330612
 • மின்னஞ்சல்: secyit.tn@nic.in
திரு. ஆனந்தராவ் விஷ்ணு பாட்டில், இ.ஆ.ப.,

மின் ஆளுமை ஆணையரகம்

 • முகவரி: மின் ஆளுமை ஆணையரகம் / தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை
 • எண். 5/9,
 • கவிஞர் பாரதிதாசன் ரோடு,
 • ஆழ்வார்பேட்டை,
 • சென்னை – 600 018.
 • தொலைபேசி எண்: +91-44-24336643
 • தொலைநகல் :+91-44-24337381
 • மின்னஞ்சல்: ceotnega@tn.gov.in
திருமதி.பெ. ரமண சரஸ்வதி, இ.ஆ.ப.,

இணை முதன்மை செயல் அலுவலர் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை

 • முகவரி: இணை முதன்மை செயல் அலுவலர் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை,
 • எண். 5/9,
 • கவிஞர் பாரதிதாசன் ரோடு, ஆழ்வார்பேட்டை,
 • சென்னை – 600 018.
 • தொலைபேசி எண்: +91-44-24336643
 • தொலைநகல்:+91-44-24337381
 • மின்னஞ்சல்: ceotnega@tn.gov.in
திரு. இப்தீகர் அகமத்

இணை இயக்குநர் (தொழில்நுட்பம்)

 • முகவரி: தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை ,
 • 7வது , தளம் பி.டீ.லீ செங்கல்வராயன் நாயக்கர் கட்டடம்,
 • LIC கட்டடம் எதிரில்,
 • அண்ணா சாலை, சென்னை - 600 002.
 • தொலைபேசி எண்: +044-28521112
 • தொலைநகல் :+91-44-24337381
 • மின்னஞ்சல்: ceotnega@tn.gov.in