அரசு இ-சேவை மையங்கள்

இணைய வழியில் அரசு இ-சேவை மையங்களின் மூலமாக, தொலைதூர கிராமத்திலிருக்கும் பொதுமக்களின் இருப்பிடத்திற்கு அருகிலேயே அனைத்து சேவைகளையும் வழங்க வேண்டும் என்ற அரசின் நோக்கம் நிறைவேறியுள்ளது. மாநிலத்தின் வெவ்வேறு அரசுத் துறைகளின் மின் சேவைகளை ஒருங்கிணைந்த முறையில், ஒரு பொதுவான இடத்தில் வழங்கும் நோக்கில் அரசு இ-சேவை மையங்கள் செயல்படுகின்றன.


தற்போது தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் வழங்கும் சங்கங்கள் (PACCS), புது வாழ்வுத் திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள கிராமப்புற வறுமை ஒழிப்பு சங்கங்கள் (VPRC), தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம் (TACTV), தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம் – பிரான்சிஸ் (TACTV Franchise), வேளாண்மை அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச நிதி நிறுவனம் (IFAD) மற்றும் கிராமப்புறத் தொழில்முனைவோர் (VLE) ஆகியவற்றின் மூலம் அரசு இ-சேவை மையங்கள் நடத்தப்படுகின்றன. மொத்தத்தில் மாநில முழுவதும் 12,649 அரசு இ-சேவை மையங்களை, 13088 செயலிடை முகப்புகளுடன் தமிழகம் முழுவதும் நிறுவியுள்ளது .

தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம்

661
மையங்களின் எண்ணிக்கை
1002
செயலிடை முகப்புகளின் எண்ணிக்கை

தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள்

4369
மையங்களின் எண்ணிக்கை
4372
செயலிடை முகப்புகளின் எண்ணிக்கை

கிராமப்புற வறுமை ஒழிப்புச் சங்கங்கள்

4269
மையங்களின் எண்ணிக்கை
4364
செயலிடை முகப்புகளின் எண்ணிக்கை

ஐபாட்(IFAD)

8
மையங்களின் எண்ணிக்கை
8
செயலிடை முகப்புகளின் எண்ணிக்கை

கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் சங்கங்கள்

2304
மையங்களின் எண்ணிக்கை
2304
செயலிடை முகப்புகளின் எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின்
உரிமம் பெற்ற
தனியார் மையங்கள்

1001
மையங்களின் எண்ணிக்கை
1001
செயலிடை முகப்புகளின் எண்ணிக்கை

மீன்வளத்துறை

37
மையங்களின் எண்ணிக்கை
37
செயலிடை முகப்புகளின் எண்ணிக்கை

மொத்தம்

12,649
மையங்களின் எண்ணிக்கை
13,088
செயலிடை முகப்புகளின் எண்ணிக்கை

அரசு இ – சேவை மையங்கள்மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகள் 

துறை வழங்கப்படும் சேவைகளின் பெயர்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) வருமானச் சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) பிறப்பிடச் சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) இருப்பிடச் சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) சாதி சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) குடும்பத்தில் முதல்பட்டதாரிச் சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) கணவனால் கைவிடப்பட்டவர் என்ற சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) குடும்ப இடப்பெயர்வுச் சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) வேலையில்லாச் சான்றிதழ்.
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) விதவைச் சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) விவசாய வருமானச் சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) மாற்றுதிறனாளி ஓய்வூதிய திட்டம்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) கல்வி ஆவணங்கள்பேரிடரின்போது தொலைந்தமைக்கான சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) ஆண் வாரிசு இன்மைச் சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) திருமணம் ஆகவில்லை என்பதற்கான சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) கலப்புத் திருமணச் சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) வாரிசு சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) சொத்து மதிப்புச் சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) அடகு பிடிப்போர் உரிமம் சட்டத்தின் கீழ் உரிமம் வழங்குதல்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) வட்டிக்குப் பணம் கொடுப்போர் சட்டத்தின் கீழ் உரிமம் வழங்குதல்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) சிறு / குறு விவசாயி சான்றிதழ்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) மின்-அடங்கல்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) இந்திரா காந்தி முதியோர் ஓய்வூதிய தேசியத் திட்டம்.
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) இந்திரா காந்தி விதவைகள் ஓய்வூதிய தேசியத் திட்டம்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) இந்திரா காந்தி மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதிய தேசியத் திட்டம்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) மாற்றுதிறனுடையோர் ஓய்வூதியத் திட்டம்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) ஆதரவற்ற, கணவரால் கைவிடப்பட்டபெண்கள் ஓய்வூதியத் திட்டம்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) திருமணமாகாத பெண்கள் ஓய்வூதியத் திட்டம்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) ஆதரவற்ற விதவையர் ஓய்வூதியத் திட்டம்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) தமிழ் நிலம் - முழுநிலப் பட்டா மாறுதல்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) தமிழ் நிலம் –கூட்டுப் பட்டா மாறுதல்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) தமிழ் நிலம் - உட்பிரிவு
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) குறைதீர் நாள் மனு
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) தமிழ் நிலம் – ‘அ’ பதிவேடு விவரம்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை –34) தமிழ் நிலம் - சிட்டா விவரம்
சமூகநலம் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத்துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 7) அன்னை தெரசா நினைவு ஆதரவற்ற பெண்கள் திருமண உதவித் திட்டம்
சமூகநலம் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத்துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 7) முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் திட்டம் I
சமூகநலம் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத்துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 7) முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் திட்டம் II
சமூகநலம் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத்துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 7) டாக்டர் தர்மாம்பாள் அம்மையார் நினைவு விதவை மறுமண உதவித் திட்டம்
சமூகநலம் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத்துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 7) டாக்டர் முத்துலெட்சுமி ரெட்டி நினைவு கலப்புத் திருமண நிதியுதவித் திட்டம்
சமூகநலம் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத்துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 7) ஈ.வெ.ரா. மணியம்மையார் நினைவு ஏழை விதவையர் மகள் திருமண உதவித் திட்டம்
சமூகநலம் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத்துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 7) மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண உதவித் திட்டம்
உணவுப் பொருள் வழங்குதல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -6) புதிய அட்டைக்கு விண்ணப்பித்தல்
உணவுப் பொருள் வழங்குதல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -6) அட்டை மாற்றல் (புதிய குடும்ப உறுப்பினர்களைச் சேர்த்தல், முகவரி மாற்றம், கார்டு வகை மாற்றம், சிலிண்டர் மாற்றம், குடும்பத் தலைவர் உறுப்பினர் மாற்றம், பயனாளியின் புகைப்படம் மாற்றம்)
உணவுப் பொருள் வழங்குதல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -6) குடும்ப அட்டை ஒப்படைத்தல் / ரத்து செய்தல்
உணவுப் பொருள் வழங்குதல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -6) புதிய பயனர் பதிவு செய்தல்.
உணவுப் பொருள் வழங்குதல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -6) குடும்ப அட்டையினை முடக்குதல் / விடுவித்தல்
உணவுப் பொருள் வழங்குதல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -6) மின்னணு அட்டை அச்சிடுதல்
காவல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 8) சமூக சேவை பதிவேடு நிலை
காவல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 8) முதல் தகவல் அறிக்கை நிலை
காவல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 8) இணையவழி புகார் பதிவு செய்தல்
காவல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 8) புகார் நிலை அறிதல்
காவல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 8) மகப்பேறு முன்பதிவு
காவல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 8) வாகன விவரம் அறிதல்
காவல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 8) முதல் தகவல் அறிக்கை பார்வையிடுதல்
காவல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 8) சாலை விபத்து வழக்குகளில் ஆவணங்களை பதிவிறக்கம் செய்தல்
காவல் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 8) தொலைந்த ஆவணங்களின் அறிக்கை
ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கான பள்ளிமேற்படிப்பிற்கு, மைய அரசின் கல்வி உதவித் திட்டம்.
ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) பழங்குடியின மாணவர்களுக்கான பள்ளி மேற்படிப்பிற்கு, மைய அரசின் கல்வி உதவித் திட்டம்.
ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) பள்ளி மேற்படிப்பிற்கான மாநிலஅரசின் சிறப்புக் கல்வி உதவித் திட்டம்.
ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) மேற்படிப்பிற்கான சிறப்பு கல்வி உதவித் திட்டம்.
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிக பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கான பள்ளி மேற்படிப்புக் கல்வி உதவித் திட்டங்கள்.
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிக பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) தொழிற்கல்வி பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்குக் கல்வி உதவி
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிக பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கான பட்டப்படிப்பிற்கான நிதியுதவித் திட்டம்.
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிக பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கான பட்டயப்படிப்பிற்கான நிதியுதவித் திட்டம்.
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிக பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) மேற்படிப்பிற்கான சிறப்பு கல்வி உதவித் திட்டம்.
தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியம் உலமா ஓய்வூதிய திட்டம்
சுகாதாரத் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -1) மகப்பேறு முன்பதிவு
கொதிகலன் இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) கொதிகலன் சட்டத்தின் கீழ் உரிமம் பதிவு செய்தல்
கொதிகலன் இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) கொதிகலன் சட்டத்தின் கீழ் உரிமம் புதுப்பித்தல்
கொதிகலன் இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) உற்பத்தி மற்றும் புதுப்பிப்பு அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்தல்
கொதிகலன் இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) கட்டடம் புதுப்பிப்பு அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்தல்
நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) வரி இல்லா இதர கட்டணங்கள்
நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) தொழில் வரி வசூலித்தல்
நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) சொத்து வரி வசூலித்தல்
நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) பாதாள வடிகால் வரி வசூலித்தல்
நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) குடிநீர் வரி வசூலித்தல்
சென்னை பெருநகர் நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்று வாரியம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -1) நீர் மற்றும் கழிவுநீர் வரி
சென்னை மாநகராட்சி (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -6) பிறப்புச் சான்றிதழ் அச்சிடுதல்
சென்னை மாநகராட்சி (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -6) இறப்புச் சான்றிதழ் அச்சிடுதல்
சென்னை மாநகராட்சி (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -6) வர்த்தக உரிமம் புதுப்பித்தல்
சென்னை மாநகராட்சி (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -6) நிறுவன வரி வசூலித்தல்
சென்னை மாநகராட்சி (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -6) தொழில் வரி வசூலித்தல்
சென்னை மாநகராட்சி (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -6) சொத்து வரி வசூலித்தல்
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) பலமாடிக் கட்டடத்திற்கான தடையின்மை இணக்கச் சான்றிதழ்
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) பலமாடிக் கட்டடம்கட்டுவதற்கான திட்ட அனுமதி கோரும் தடையின்மைச் சான்றிதழ்
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) பலமாடிக் கட்டடம் அல்லாத கட்டடம் கட்டுவதற்கான திட்ட அனுமதி கோரும் தடையின்மைச் சான்றிதழ்
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) பலமாடிக் கட்டடத்திற்கான தீ பாதுகாப்பு உரிமம் பதிவு செய்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல்
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) பலமாடிக் கட்டடம் அல்லாத கட்டடம் கட்டுவதற்கான தீ உரிமம் பதிவு செய்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல்
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -3) மின் கட்டணம்செலுத்துதல் புதுப்பித்தல்
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -3) புதிய குறைந்த மின் அழுத்தம் இணைப்பு பதிவுசெய்தல்
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -3) புதிய குறைந்த மின் அழுத்தம் இணைப்புக்கான கட்டணம் செலுத்துதல்
அண்ணாப் பல்கலைக்கழகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -1) தமிழ்நாடு பொறியியல் கல்விக்கான சேர்க்கை நிகழ்நிலை பதிவு
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) பதிவு அடையாள அட்டை அச்சிடுதல்
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) சுயவிவரப் புதுப்பித்தலுக்கான விண்ணப்பம்
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) சுய விவரம் திருத்தம் செய்வதற்கான விண்ணப்பம்
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -4) பதிவு செய்ய விண்ணப்பித்தல்
மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு நிர்வாக இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) அலோபதி மருந்துகளை வழங்குவதற்கான உரிமம் / புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம்
மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு நிர்வாக இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) ஓமியோபதி மருந்துகளை வழங்குவதற்கான உரிமம் / புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம்
மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு நிர்வாக இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட X- மருந்துகளை வழங்குவதற்கான உரிமம் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம் (அலோபதி)
மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு நிர்வாக இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) மருந்துகளை வழங்குவதற்கான உரிமம் / புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம் (அட்டவணை x-ல் குறிப்பிட்ட மருந்துகள்)
மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு நிர்வாக இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -5) உரிமம் நகல் பெறுவதற்கான விண்ணப்பம்
தமிழ்நாடு மின்னாளுமை முகமை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -1) பொது விநியோகத் திட்டத்திற்கான ஆதார் ஒருங்கிணைப்பு
தமிழ்நாடு அரசு மின்ஆய்வுத் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -2) ஒப்புதல் சான்றிதழ் ஒருங்கிணைப்பு
தமிழ்நாடு அரசு மின்ஆய்வுத் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை -2) பாதுகாப்புச் சான்றிதழ் வழங்குதல்
சென்னை மாநகராட்சி போக்குவரத்துதுறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 1) சென்னை மாநகராட்சி போக்குவரத்துக் காவல் ரசீது செலுத்துதல்.
மீன்வளத்துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 2) மீன்பிடித் தடைக்காலத்தில் மீனவக் குடும்பத்திற்கு சிறப்பு நிவாரணம் வழங்குதல்
மீன்வளத்துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 2) மீன்பிடி குறைந்த காலத்தில் மீனவக் குடும்பத்திற்கு சிறப்பு நிவாரணம் வழங்குதல்
மாநில மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 3) கடன் உதவி திட்டம் விண்ணப்பம்
மாநில மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 3) திருமண உதவித் திட்டம்
மாநில மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 3) மாற்றுத்திறனாளிகள் பராமரிப்புப் படி
கைத்தறி இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 6) டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் கைத்தறி நெசவாளர்கள் நல அறக்கட்டளையின் கீழ் உதவித்தொகை வழங்குதல்
கைத்தறி இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 6) தமிழ்நாடு கூட்டுறவு கைத்தறி நெசவாளர்கள் சேமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டம்
கைத்தறி இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 6) தமிழ்நாடு கூட்டுறவு கைத்தறி நெசவாளர்கள் முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டம்
கைத்தறி இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 6) தமிழ்நாடு கூட்டுறவு கைத்தறி நெசவாளர்கள் குடும்ப ஓய்வூதிய திட்டம்
கைத்தறி இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 6) மகாத்மா காந்தி புங்கர் பீமா யோஜனா
கைத்தறி இயக்குநரகம் (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 6) மகாத்மா காந்தி புங்கர் பீமா யோஜனா கீழ் சர்வசிக்க்ஷா யோஜனா திட்டம் விண்ணப்பித்தல்.
வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை (மொத்த சேவைகளின் எண்ணிக்கை - 1) தமிழ்நாடு அரசு நில உரிமையாளர் மற்றும் குடியிருப்போர் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் ஒழுங்குமுறை சட்டம்
மொத்தம் 115